ritm

ritm
<yun.>
1. Bir şeyin (hərəkətin) bu və ya başqa şəkildə növbələnməsi; müntəzəmlik.
2. Səs, nitq və s. ünsürlərinin təkrarlanmasında müəyyən ardıcıllıq; ahəng, vəzn. Musiqinin ritmi. – Şerin ritmində Koroğluya xas olan bir dotələblik vardır. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ritm — RITM, ritmuri, s.n. 1. Aşezare simetrică şi periodică a silabelor accentuate şi neaccentuate într un vers sau în proză ori a accentelor tonice într o frază muzicală; cadenţă, tact; p. ext. efect obţinut prin această aşezare. ♦ Vers. 2.… …   Dicționar Român

  • əritmə — «Əritmək»dən f. is. Əritmə sexi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əritmək — f. 1. Hərarət təsiri ilə bərk, yaxud donmuş halda olan şeyi maye halına salmaq. Yağ əritmək. Qır əritmək. Mumu əritmək. Qurğuşunu əritmək. Buzu əritmək. – <Xoca Əziz> ocağı asıb qır saqqızı tökdü tiyana, əridib elədi mum kimi. «Koroğlu».… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • RITM — Research Institute for Tropical Medicine (Academic & Science » Universities) Rabbit In The Moon (Community » Media) …   Abbreviations dictionary

  • ritm — s. n., pl. rítmuri …   Romanian orthography

  • RITM — abbr. Regret In The Morning …   Dictionary of abbreviations

  • RİTM — (Reythme) Fr. Mısra ve cümlelerdeki ses uygunluğundan gelen iç âhengi. Duygunun ses hâline gelişi. * Müvazeneli ve tenasüblü hareket …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • poladəritmə — sif. və is. Polad əritmək üçün olan, polad əridilən. Poladəritmə sənayesi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çuqunəritmə — is. Çuqun əridilən, tökülən (zavod, sex və s.). Çuqunəritmə sənayesi. – Çuquntökmə sexini yenidən qurmaq üçün hazırlıq aparılır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • izabə — ə. əritmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”